Ryszard Makszyński

Bo fotografia to rysowanie światłem i zatrzymywanie życia ,,tu i teraz”.